Aktywne obiekty i instalacje

Przez lata URIEL brała udział w realizacji dużej liczby projektów opartych na rozmaitych technologiach, spośród których część obecnie funkcjonuje. Poniżej przedstawiono główne parametry odpowiadające działającym obiektom, w których realizacji wzięła udział spółka URIEL.

Wielkości operacyjne

URIEL posiada szeroki i zróżnicowany wachlarz projektów opartych o rozmaite technologie i znajdujących się na różnych etapach rozwoju.