Historia

W ramach działalności spółki URIEL zaprojektowano, wybudowano i aktualnie obsługuiwane są projekty z zakresu różnorodnych technologii: wiatrowej, małej energetyki wodnej, fotowoltaicznej, biogazowej i termo-słonecznej

Początki

URIEL rozpoczęła swoją działalność od projektu i budowy minielektrowni wodnej o mocy 4,4 MW na rzece Arga. Obiekt ten został uruchomiony w kwietniu 1993 r. Na późniejszym etapie zostały zaprojektowane i wybudowane dwa kolejne stopnie w tej samej zlewni, osiągając w sumie moc 13,7 MW.
 

Rozwój

Bazując na doświadczeniu zdobytym w trakcie eksploatacji pierwszej elektrowni wodnej, firma postanowiła postawić na inne rodzaje energii odnawialnej, osiągając punkt kulminacyjny tego procesu w chwili uruchomienia pierwszej farmy wiatrowej we wrześniu 2000 r. Od tego momentu zostały zaprojektowane i wybudowane elektrownie wiatrowe o mocy 300 MW w różnych regionach Hiszpanii. Ponadto, począwszy od roku 2000, działając we współpracy z międzynarodową grupą CLP Envirogas posiadającą bogate doświadczenie w wykorzystywaniu biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci, grupa uruchomiła produkcję wynoszącą ponad 25 MW na wysypiskach w Hiszpanii i Portugalii.
 
Dodatkowo, grupa zaprojektowała i wybudowała elektrownię fotowoltaiczną o mocy 27 MWp w Portoryko. Powstała ona w obrębie instalacji stanowiącej punkt odniesienia na Karaibach zarówno pod względem swojej wielkości, jak i specyfiki funkcjonowania, spośród której należy wyróżnić wdrożenie systemu magazynowania energii, umożliwiającego spełnienie restrykcyjnych wymogów dotyczących podłączenia obiektu do sieci energetycznej.
 

Umiędzynarodowienie

Od roku 2003, obierając za cel wykorzystanie zdobytego doświadczenia na nowych rynkach, grupa postawiła na umiędzynarodowienie swojej działalności, realizując projekty w różnych krajach takich jak Polska, Portoryko, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk, Peru i Chile.