Biogazowa

W zakresie tej technologii firma URIEL, działająca za pośrednictwem swojej filii Energía Sur de Europa, rozpoczęła działalność w roku 2000 poprzez instalację na wysypisku śmieci komunalnych w Sewilli. W późniejszym czasie grupa zaprojektowała i uruchomiła instalacje o mocy ponad 25 MW, które działają obecnie na wysypiskach w Hiszpanii i Portugalii.

dewelopmentu sprawiają, że URIEL jawi się jako lider w tej niszowej technologii wytwarzania energii.

Biogazowa projekty

[posts_tablecategory=”biogaz” columns=”title:Nazwa,cf:pais:Kraj,cf:region:Region,cf:potencia_mw:Moc (MW),cf:estado:Państwo” filters=”tax:pais,tax:estado_del_proyecto”]