Please select your page

Dane rejestrowe

Nazwa Spółki: Uriel Renovables, S.A.

Nazwa handlowa: URIEL

Siedziba Spółki: Pº de la Habana, 1 - 8º 28036 Madryt

NIP: A31224314

Telefon: 34 915 641 861

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpis do Rejestru: Tom 638, Dział 388, Sekcja 3., Karta 81, Strona 6864, Wpis 1.

Nazwa domeny: urielrenovables.com

PRZEDMIOT

Usługodawca odpowiedzialny za prowadzenie witryny internetowej oddaje do dyspozycji użytkowników niniejszy dokument, celem wypełnienia obowiązków zawartych w treści Ustawy 34/2002 o Usługach Społeczności Informatycznej i Handlu Elektronicznego (LSSI-CE), a także poinformowanie wszystkich użytkowników witryny internetowej o warunkach korzystania z tejże witryny.

Każda osoba, która wchodzi na witrynę internetową, staje się jej użytkownikiem, zobowiązując się do poznania treści i rygorystycznego przestrzegania przedstawionych tutaj postanowień, a także jakiegokolwiek innego, obowiązującego przepisu prawnego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkiego rodzaju informacji, które mogłyby się pojawić na witrynie, bez obowiązku uprzedniego ostrzeżenia lub poinformowania użytkowników o wspomnianych obowiązkach, uznając za wystarczające ich opublikowanie na witrynie internetowej usługodawcy.

Zakres odpowiedzialności i polityka plików cookie

Usługodawca uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności wynikłej z opublikowanych na jego witrynie internetowej informacji pod warunkiem, że informacje te zostały zmodyfikowane lub wprowadzone przez niepowiązaną z nim osobę trzecią.

Witryna internetowa usługodawcy może stosować pliki cookie (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby wchodzącej na stronę) w celu przeprowadzenia działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji witryny. Wykorzystywane na niniejszej witrynie pliki cookie mają zawsze charakter tymczasowy, a ich jedynym celem jest zwiększenie skuteczności ich dalszej transmisji. Znikają one po zakończeniu sesji przez użytkownika. W żadnym wypadku nie zostaną one użyte do zbierania informacji o charakterze osobowym.

Z witryny internetowej klienta użytkownik może zostać przekierowany na treści innych witryn. Z uwagi na fakt, że usługodawca nie zawsze może kontrolować treści zamieszczane przez osoby trzecie na ich witrynach internetowych, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za wspomniane treści. Tym niemniej, usługodawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia jakichkolwiek treści łamiących prawo krajowe lub międzynarodowe, moralne lub porządku publicznego, przystępując natychmiast do anulowania procesu przekierowania użytkownika na daną witrynę, powiadamiając o wspomnianych treściach właściwe władze.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane informacje i treści, uwzględniając ale nie ograniczając się do forów, czatów, generatorów blogów, komentarzy, portali społecznościowych lub jakiegokolwiek innego środku przekazu, który umożliwia osobom trzecim publikowanie treści w niezależny sposób na witrynie internetowej usługodawcy. Tym niemniej, zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 ustawy LSSI-CE, usługodawca oddaje się do dyspozycji wszystkich użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa, aktywnie współpracując przy usuwaniu lub blokowaniu takich treści, które mogłyby naruszyć lub pogwałcić prawo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich, prawo moralne i porządek publiczny. W przypadku gdy użytkownik uzna, iż istnieje na witrynie internetowej jakakolwiek treść, która mogłaby zostać w ten sposób zakwalifikowana, proszony jest o powiadomienie o tym w trybie natychmiastowym administratora witryny internetowej.

Niniejsza witryna internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania. Zasadniczo można zagwarantować jej prawidłowe funkcjonowanie 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Tym niemniej, usługodawca nie wyklucza możliwości pojawienia się pewnych błędów oprogramowania lub przypadków siły wyższej, katastrof naturalnych, strajków lub podobnych czynników, które uniemożliwią dostęp do witryny.

Ochrona danych osobowych

Usługodawca jest głęboko zaangażowany w przestrzeganie hiszpańskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i gwarantuje spełnianie ogółu określonych wymogów, a także wdrożenie środków zabezpieczających, o których mowa w art. 9 Ustawy 15/1999 o Ochronie Danych Osobowych (LOPD) i w Rozporządzeniu Wykonawczym do Ustawy LOPD.

Usługodawca przekazuje do dyspozycji użytkowników Politykę Prywatności firmy, informując użytkowników o następujących zagadnieniach:

  • Dane Organu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.
  • Przetwarzane dane.
  • Plik, w którym są
  • Cel przetwarzania.
  • Obowiązek lub brak obowiązku ich udostępniania, a także konsekwencje wynikające z braku ich udostę
  • Prawa każdego użytkownika i procedura korzystania z nich.

Własność Intelektualna i przemysłowa

Witryna internetowa, włączając, ale nie ograniczając się do: jej oprogramowania, edycji, kompilacji i pozostałych elementów niezbędnych do jej funkcjonowania, a także projekty, logotypy i/lub grafiki, są własnością usługodawcy bądź posiada on licencję lub pisemną zgodę udzieloną przez ich autorów. Wszystkie treści zawarte na witrynie internetowej są odpowiednio chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej, oraz wpisane do odpowiednich rejestrów publicznych.

Bez względu na cel ich przeznaczenia, ich odtwarzanie w części lub całości, używanie, eksploatacja, dystrybucja i komercjalizacja wymagają uprzedniej, pisemnej zgody usługodawcy. Jakiekolwiek ich użycie bez uprzedniej zgody usługodawcy zostanie uznane za poważne naruszenie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logotypy, treści tekstowe i/lub graficzne nienależące do usługodawcy i mogące się pojawić w witrynie internetowej, należą do ich właścicieli, i to oni są odpowiedzialni za wszelkie kontrowersje, jakie mogłyby z tego tytułu wyniknąć. W każdym przypadku usługodawca posiada poprzedzające publikację pisemne upoważnienie autorów.

Usługodawca uznaje odpowiednie prawa własności przemysłowej i intelektulnej ich właścicieli, nie zamieszczając na witrynie internetowej wzmianki o istnieniu praw lub jakiejkolwiek, związanej z nimi odpowiedzialności usługodawcy, ani także o jego poparciu, sponsoringu lub rekomendacji.

Aby zamieścić jakąkolwiek uwagę dotyczącą ewentualnego braku przestrzegania prawa własności intelektualnej lub przemysłowej bądź dotyczącej dowolnej treści pojawiającej się w witrynie internetowej, można to zrobić pisząc na adres e-mailowy.

Obowiązujące prawo i Jurysdykcja

Do celów rozstrzygania wszelkich sporów lub kwestii dotyczących niniejszej witryny internetowej bądź prowadzonych w jej obrębie działań, będzie miało zastosowanie prawo hiszpańskie, któremu poddają się jasno i jednoznacznie obie strony, uznając za właściwe do rozwiązywania sporów wynikłych lub powiązanych z jej użytkowaniem Sądy w Madrycie.

 

 

 

Buy now

You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

BUY NOW ON THEMEFOREST

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Nie pamiętasz hasła? |  Nie pamiętasz nazwy?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×